Veelgestelde vragen

Over openbare laadpalen voor elektrische auto's

Over laden

Is de laadplek ook een parkeerplaats

De gereserveerde laadplekken bij elk laadpunt zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken zijn niet bedoeld voor parkeren en het voor onbepaalde tijd laten staan van (elektrische) auto's.

De gemeente Arnhem wil het elektrisch rijden graag stimuleren en wil daarvoor ook de nodige infrastructuur laten aanleggen. Maar tegelijk wil de gemeente het aantal laadpalen minimaal houden. Dat betekent dat de laadpalen die geplaatst worden, optimaal gebruikt moeten worden. Dat kan alleen bereikt worden als e-rijders hun auto verplaatsen nadat deze volgeladen is, zodat andere e-rijders hier weer gebruik van kunnen maken. Zo wordt het voor een zo groot mogelijke groep e-rijders mogelijk om te laden in de gemeente Arnhem. 

Oneigenlijk gebruik van de laadpaal?

Oneigenlijk gebruik van de laadplek bij een openbaar laadpunt kunt u melden bij ‘Meldpunt parkeerbedrijf Arnhem’ tel: 026-3775911

Ben ik gebonden aan een vaste laadpas aanbieder?

Nee, u heeft zelf de vrije keuze voor een laadpasaanbieder te kiezen. Ook het bijbehorende abonnement kiest u zelf. We bieden vanuit het consortium een laadpas voor de laadpaal aan via onze partner BlueCorner.

Wat voor type oplaadpunten staan er in de gemeente Arnhem?

Het standaard laadprotocol op het gebied van laden van een elektrische auto wordt gebruikt in de gemeente Arnhem. Het gaat dan over het zogenaamde type 2, mode 3 laden. Dit laadprotocol wordt inmiddels gebruikt voor het overgrote deel van de Nederlandse oplaadpunten.

De openbare laadpalen die er in de gemeente Arnhem geplaatst worden zijn van Ecotap.

Hoeveel oplaadpunten komen er in de gemeente Arnhem?

Het aantal laadpalen volgt het aantal elektrische auto’s. We zullen dus zoveel laadpalen en laadpunten plaatsen als er elektrische auto’s bijkomen, rekening houdend met de voorwaarden die er gesteld worden door de gemeente Arnhem. 

De gemeente heeft samen met Allego een aantal voorgestelde locaties geselecteerd binnen uw woonwijk, zodat een dekkend laadnetwerk over de gemeente Arnhem ontstaat. In eerste instantie zal bij de beoordeling van uw aanvraag gekeken worden naar de dichtstbijzijnde voorkeurslocatie.

Hoe kom ik aan een oplaadpas?

Een laadpas kunt u bij diverse partijen aanvragen. Deze kunt u simpel weg vinden via Google. Wanneer u de zoekwoorden "laadpas elektrische auto" invoert, levert dit vele aanbieders op. Wij zijn niet verbonden aan een specifieke laadpasaanbieder en kunnen hierin dan ook geen advies uitbrengen. Een goede, onafhankelijke laadpas vergelijker is www.laadpastop10.nl

Kan ik een oplaadpas bij elke laadpaal gebruiken?

De meeste oplaadpassen zijn bruikbaar bij alle laadpalen in Nederland. Er zijn zelfs laadpassen die werken op meer dan 100.000 laadpalen in Europa. Kijk bij het aangaan van een abonnement altijd goed op welke palen de pas te gebruiken is en naar de kosten van de aanbieder. Een goede, onafhankelijke laadpasvergelijker is www.laadpastop10.nl

Met welke stekker kan ik laden?

U kunt laden met de zogenaamde type 2 stekker, ook wel de 'Mennekes stekker' genoemd. Type 2 betreft de standaardstekker die gekozen is, mode 3 het communicatieprotocol. De Type 2-stekker is zowel bruikbaar voor het laden met 230 als 400 Volt. Anders dan de huis-tuin-en-keukenstekker (schuko) is deze stekker bovendien geschikt voor het laden bij hogere vermogens en het mode 3-protocol.

Hoe snel kan ik laden bij de laadpalen?

Het minimum laadvermogen van de laadpaal is 3,7kW. Afhankelijk van hoe snel uw auto kan laden, hoe vol uw accu nog is en de keuze die u hierin eventueel zelf maakt kan dit oplopen tot 17kW.

Hoe kan ik kiezen welke laadsnelheid ik wil?

Afhankelijk van de auto die u heeft kiest de laadpaal wat de optimale snelheid is om te laden. Hierbij wordt uitgegaan dat u gebruik wilt maken van de snelste manier van laden die de laadpaal in combinatie met uw auto toestaat. In de nabije toekomst maken wij het mogelijk dat u als berijder zelf de snelheid kunt kiezen waarmee u wilt laden.

Heeft Allego ook oplaadpassen?

Nee, wij hebben geen oplaadpassen. Wij plaatsen enkel de laadpaal, waarbij de mobility service provider u een laaddienst aanbiedt. Een laadpas kunt u bij diverse partijen aanvragen. Een simpele zoekopdracht op Google levert al een grote diversiteit aan aanbieders op. Wij zijn niet verbonden aan een specifieke laadpasaanbieder en kunnen hierin dan ook geen advies uitbrengen. 

Welke laadpassen worden er op de laadpalen van Allego geaccepteerd?

Allego heeft contracten gesloten met meer dan 125 aanbieders van laadpassen in heel Europa. Werkt uw laadpas niet? Laat het ons weten via een van onze contactmogelijkheden Ook kunt u altijd afrekenen via onze Smoov app (credit card of automatische incasso).

Op www.laadpastop10.nl kunt u filteren op de laadpasaanbieders met wie Allego een contract heeft. Staat uw laadpasaanbieder hier niet tussen? Neem dan contact met uw provider en vraag of zij laden op het Allego laadnetwerk mogelijk maken.

Over het aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

De exacte locatie van de laadpaal zal afhangen van de optimale invulling van de openbare ruimte en door Allego in overleg met de gemeente worden vastgesteld. De uiteindelijke locatie van de laadpaal bevindt zich in ieder geval binnen een straal van 300 meter van uw woon- of werkadres.

Onderstaand vindt u een drietal punten waarop u de check kunt doen of u in aanmerking komt voor een laadpaal:

1. U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
2. Binnen een loopafstand van circa 250 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
3. U bent woonachtig of u bent minimaal 20 uur per week werkzaam op de aanvraaglocatie in de gemeente en kunt dat aantonen

Allego toetst samen met de gemeente of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. De gemeente bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en wijst de parkeerplaats aan op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn. Voor de volledige beleidsrichtlijnen verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een openbaar oplaadpunt bij mij in de buurt?

De exacte locatie van de laadpaal zal afhangen van de optimale invulling van de openbare ruimte en door Allego in overleg met de gemeente worden vastgesteld. De uiteindelijke locatie van de laadpaal bevindt zich in ieder geval binnen een straal van 300 meter van uw woon- of werkadres.

Onderstaand vindt u een drietal punten waarop u de check kunt doen of u in aanmerking komt voor een laadpaal:

1. U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
2. Binnen een loopafstand van circa 250 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
3. U bent woonachtig of u bent minimaal 20 uur per week werkzaam op de aanvraaglocatie in de gemeente en kunt dat aantonen

Allego toetst samen met de gemeente of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. De gemeente bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en wijst de parkeerplaats aan op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn. Voor de volledige beleidsrichtlijnen verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Heb ik nog inspraak in de exacte locatie waar de laadpaal komt te staan?

Wij doen ons best de optimale locatie voor de laadpaal te bepalen, zoveel als mogelijk rekening houdend met de locatie van de aanvrager. Wel is het zo dat het gaat om een laadpaal in de openbare ruimte, dus zal de locatie afhangen van de optimale invulling van deze openbare ruimte en de beleidsregels van uw gemeente.

Kan de laadpaal niet voor mijn huis worden geplaatst?

Nee, wij plaatsen geen oplaadpaal bij mensen recht voor de deur. De laadpaal is bedoeld voor publiek gebruik, waardoor er meerdere personen gebruik mogen maken van de laadpaal. Daarnaast proberen we de oplaadpaal zo te plaatsen zodat u deze ook niet ziet staan wanneer u uit het raam kijkt.
Een uitzondering hierop is een oplaadplek voor mindervaliden.

Wijken jullie af van de door de gemeente aangegeven plaatsen?

Nee, wij wijken niet af van de aangegeven plaatsen. De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en heeft het beste zicht op de invulling daarvan. Wanneer er daarnaast afwijkingen om bijzondere reden zijn, worden deze altijd met de gemeente afgestemd.

Wie beslist er uiteindelijk over de locatie van de laadpaal?

Dat is de gemeente. Zij zijn eigenaar van de openbare ruimte en hebben het beste zicht op de invulling daarvan. Na een definitief akkoord van de gemeente over het plaatsen van de oplaadpaal, kunnen wij aan de slag om deze te gaan plaatsen.

Wat betekent 'een voorgestelde locatie'

Dit betekent dat de gemeente deze locatie als mogelijke laadplek heeft aangewezen. De gemeente kijkt daarbij onder andere naar verkeersstromen en parkeerdruk. 

Moet ik nog een aanvraag indienen als er al een laadpaal bij mij in de buurt (in ontwikkeling) is?

Nee dat hoeft niet, maar het is wel verstandig. Wij kunnen dan namelijk uw gegevens gebruiken om richting de gemeente aan te tonen dat er behoefte is aan extra parkeervakken of aan een extra laadpaal in uw buurt.

Over de kosten

Wat kost gebruik maken van de laadpaal?

Voor het gebruik maken van onze laadinfrastructuur wordt een tarief in rekening gebracht bij uw laaddienstverlener (de MSP waar u een contract mee heeft, met laadpas en/of App). 

Dit tarief bestaat uit de volgende componenten:

- Een vergoeding voor het beschikbaar stellen en onderhouden van de infrastructuur door Allego;
- Het verzorgen van de lokaal opgewekte elektriciteit voor de laadsessies door energieleverancier Delta.

Vanaf 9 juli 2018 worden de tarieven landelijk bekend gemaakt.

Wij maken u erop attent dat uw laaddienstverlener (behorend bij uw laadpas) eventueel een opslag op deze laadprijs kan berekenen. En altijd met u afrekent op basis van de afspraken die u met deze partij heeft. Voor vragen rondom de afrekening van laaddiensten kunt u contact opnemen met uw MSP. 

Connectietarief

Het is de bedoeling dat de laadplekken gebruikt worden voor het daadwerkelijk opladen van uw elektrische auto en niet voor onbepaalde tijd parkeren van uw (elektrische) auto. Als uw elektrische auto klaar is met laden wordt verwacht dat u de laadplek weer vrij maakt en beschikbaar stelt aan andere e-rijders om te kunnen laden (zie ook ‘Is de laadplek ook een parkeerplaats’). Vanaf heden is, in overleg met de gemeente Arnhem, een ‘connectiviteitstarief’ ingevoerd dat door e-rijders betaalt moet worden wanneer de laadplekken onbedoeld bezet gehouden worden wanneer de elektrische auto klaar is met laden.  E-rijders die hun auto volgeladen hebben krijgen daarbij een bepaalde tijd om hun auto te verplaatsen. Na deze tijd wordt het connectiviteitstarief in rekening gebracht. De tijd om te verplaatsen en het connectiviteitstarief zullen daarbij afhankelijk worden van de plek in Arnhem (wel of geen betaald parkeren gebied)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Tarieven worden jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. De geldende tarieven zijn te vinden op deze website

[2] Met laaddienstverlener BlueCorner is afgesproken dat zij in ieder geval géén opslag in rekening zullen brengen wanneer u in Arnhem laadt met de BlueCorner-laadpas.

Connectietarief, wat is het?

Het connectietarief is een tarief dat in gaat wanneer je e-auto  aan een oplaadpaal verbonden is zonder dat deze oplaadt. Dit tarief is van toepassing tussen 9.00 en 21.00u in het betaaldpakeren en parkeervergunningen gebied van gemeente Arnhem. De kosten hiervoor zijn €1,20 per uur. Dit connectietarief geldt vanaf 1 oktober 2015.

Wil je er meer over lezen? bekijk dan de pagina connectietarief Arnhem

Wat kost het plaatsen van de laadpaal / het laadpunt?

Voor u als aanvrager zijn er geen initiële kosten voor het laten plaatsen van de laadpaal of van het laadpunt. De investering wordt gedaan door ons als Allego.