Veelgestelde vragen

over openbare laadpalen

Over laden

Hoe kom ik aan een oplaadpas?

Een laadpas kunt u bij diverse partijen aanvragen. Een simpele zoekopdracht op Google levert al een grote diversiteit aan aanbieders op. Wij zijn niet verbonden aan een specifieke laadpasaanbieder en kunnen hierin dan ook geen advies uitbrengen. 

Kan ik een oplaadpas bij elke laadpaal gebruiken?

De meeste oplaadpassen zijn bruikbaar bij alle laadpalen in Nederland. Er zijn zelfs laadpassen die werken op laadpalen in Belgie en/of Duitsland. Kijk bij het aangaan van een abonnement dus wel altijd goed of de pas ook daadwerkelijk bij alle laadpalen te gebruiken is waar u verwacht te komen.

Wat voor type oplaadpunten staan er in deze gemeente?

De standaard op het gebied van elektrisch laden wordt gebruikt in de gemeente. Het gaat dan over het zogenaamde type 2, mode 3 laden. Dit laadprotocol wordt inmiddels gebruikt voor het overgrote deel van de Nederlandse oplaadpunten.

De laadpalen die er in de gemeente geplaatst worden zijn van eNovates, het type 'Business'.

 

Met welke stekker kan ik laden?

U kunt laden met de zogenaamde type 2 stekker, ook wel de 'Mennekes stekker' genoemd. Type 2 betreft de standaardstekker die gekozen is, mode 3 het communicatieprotocol. De Type 2-stekker is zowel bruikbaar voor het laden met 230 als 400 Volt. Anders dan de huis-tuin-en-keukenstekker (schuko) is deze stekker bovendien geschikt voor het laden bij hogere vermogens en het mode 3-protocol.

Hoeveel oplaadpunten komen er in deze gemeente?

Dit is afhankelijk van de groei van het aantal elektrische auto's en de gemeente. Wanneer er behoefte is aan opladen in de openbare ruimte wordt er gekeken naar de beschikbaarheid en bezetting van de al aanwezige laadpalen / laadpunten.

Hoe snel kan ik laden bij de laadpalen?

Het minimum laadvermogen van de laadpaal is 3,7kW. Afhankelijk van hoe snel uw auto kan laden en de keuze die u hierin eventueel zelf maakt kan dit oplopen tot 11kW.

Hoe kan ik kiezen welke laadsnelheid ik wil?

Afhankelijk van de auto die u heeft kiest de laadpaal wat de optimale snelheid is om te laden. Hierbij wordt uitgegaan dat u gebruik wilt maken van de snelste manier van laden die de laadpaal in combinatie met uw auto toestaat. In de nabije toekomst zullen wij het mogelijk maken dat u als berijder zelf de snelheid kunt kiezen waarmee u wilt laden.

Over het aanvragen

Waarom moet ik een aanvraag indienen?

E-rijders kunnen openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s aanvragen. Het aanvragen en plaatsen van deze laadpunten gebeurt via marktpartijen. De gemeente heeft hier in haar beleid ruimte voor gecreëerd. Dit model is een primeur in Nederland.

Alle marktpartijen die aan de beleidsregels voldoen, krijgen de kans om palen te plaatsen en exploiteren. 

Wat zijn de voorwaarden?

De exacte locatie van de laadpaal zal afhangen van de optimale invulling van de openbare ruimte en door Allego in overleg met de gemeente worden vastgesteld. De uiteindelijke locatie van de laadpaal bevindt zich in ieder geval binnen een straal van 200 meter van uw woon- of werkadres.

Onderstaand vindt u een viertal punten waarop u de check kunt doen of u in aanmerking komt voor een laadpaal:

 1. U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
 2. Uw elektrische of hybride auto heeft een actieradius van ten minste 50 kilometer.
 3. Binnen een straal 200 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
 4. U bent woonachtig of minimaal 18 uur per week werkzaam in deze gemeente en kunt dat aantonen.

Allego toetst samen met de gemeente of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. Het college bepaalt de definitieve locatie van de oplaadpaal en wijst de parkeerplaats aan op basis van de criteria uit de beleidsrichtlijn. Voor de volledige beleidsrichtlijnen verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Op basis van toegenomen gebruik of gebleken behoefte kan een tweede parkeervak worden gereserveerd voor het opladen. Initieel wordt één parkeervak aangewezen.
Periodiek toetst Allego of het oplaadpunt voldoende wordt gebruikt. Bij afgenomen gebruik of onvoldoende behoefte bestaat de kans dat Allego samen met de gemeente besluit om oplaadpaal te verplaatsen/te verwijderen.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is ongeveer 18 weken, waarvan 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om zo snel mogelijk een oplaadpaal te realiseren. 

Wordt een aanvraag altijd gehonoreerd?

Dit is afhankelijk van de situatie. Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de beleidsregels van de gemeente. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

 • Of aanvrager voldoet aan de voorwaarden;
 • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten;
 • Vindbaarheid, zichtbaarheid;
 • Lokale parkeerdruk.

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een openbaar oplaadpunt bij mij in de buurt?

Indien u op dit moment al elektrisch rijdt of binnenkort gaat rijden, kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Binnen 300 meter van uw woning staat nog geen openbare laadpaal.
 • U bent op dit moment in het bezit van een elektrische auto of heeft de auto in bestelling. Dit kan zowel een koop of lease auto zijn.
 • U bent niet in de gelegenheid een laadpunt op eigen terrein te realiseren.

Overige voorwaarden kunt u hier hierboven vinden.

Wie kiest de locatie van de laadpaal?

Wij doen ons best samen met de gemeente de optimale locatie voor de laadpaal te bepalen, rekening houdend met de locatie van de aanvrager(s). Wel is het zo dat het gaat om een laadpaal in de openbare ruimte, en dus zal de locatie afhangen van de optimale invulling van deze openbare ruimte. Allego stemt per aanvraag met de gemeente af wat de beoogde voorkeurslocatie wordt voor de oplaadpaal. De gemeente is hierin uiteindelijk beslissend.

Heb ik nog inspraak in de exacte locatie waar de laadpaal komt te staan?

Wij doen ons best de optimale locatie voor de laadpaal te bepalen, zoveel als mogelijk rekening houdend met de locatie van de aanvrager. Wel is het zo dat het gaat om een laadpaal in de openbare ruimte, en dus zal de locatie afhangen van de optimale invulling van deze openbare ruimte.

Is de laadlocatie in de buurt van mijn woon-/werkadres?

Volgens het beleid van de gemeente, zal de te realiseren openbare oplaadpaal zich binnen een straal van 200 meter bevinden vanaf uw aanvraagadres. 

Wat is de procedure als er binnen mijn gebied zich al een laadpaal bevindt?

In alle gevallen zal Allego met de gemeente de situatie bespreken. Bij gebleken behoefte, of meerdere vragen kan worden gekeken of alsnog een tweede laadvoorziening wordt aangewezen. Uiteraard zal eerst worden vastgesteld of de huidige locatie(s) uitbreidbaar zijn, bijvoorbeeld door het toewijzen van een tweede parkeervak.

Hoe is de uitbreidbaarheid geregeld?

In essentie wordt één parkeervak aangewezen voor gebruik van de laadvoorziening, maar deze is uitbreidbaar. Weet u, op het moment van aanvraag al dat er potentiele andere E-rijders zijn, geef dit dan op uw aanvraag aan. Zodoende kan er direct worden gekeken naar de meest efficiënte oplossing.

Waaraan moet ik voldoen?

test

Over de kosten

Wat kost het plaatsen van de laadpaal / het laadpunt?

Voor u als aanvrager zijn er geen initiële kosten voor het laten plaatsen van de laadpaal of van het laadpunt. De investering wordt gedaan door ons als Allego.

Wie betaalt de openbare laadpalen?

De gemeente Groningen kiest er voor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit aan de markt over.
Als wij een openbare oplaadpaal namens een e-rijder plaatsen, draagt Allego (de aanvrager) zelf de kosten voor het aanschaffen, installeren, beheren en onderhouden van de laadpalen. De gemeente Groningen maakt wel kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit en het aanbrengen van belijning en bebording.

Wat kost gebruik maken van de laaddienst?

Net als tanken, kost het laden van uw auto geld. Wij noemen dit de laaddienstprijs. Hiervan wordt de aanschaf, de plaatsing, het onderhoud en de stroom voor de laaddienst bekostigt. De actuele laaddienstprijzen voor het laden zijn te vinden op de website van Allego.