Privacy

Hoe wij met uw gegevens omgaan

Deze website wordt beheerd door Allego B.V. Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Allego persoonsgegevens over u verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt Allego direct (via een verzoek om gegevens aan u) en indirect. Allego zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft:

  • de doeleinden van de gegevensverwerking door Allego met betrekking tot deze internetsite;
  • het gebruik van cookies;
  • de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Deze privacy verklaring is te vinden op de website van allego: www.allego.nl/privacy

Doeleinden van gegevensverwerking

Allego verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:

  • ten behoeve van haar bedrijfsvoering;
  • om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn;
  • om webstatistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Allego via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Allego wel dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Allego uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Allego

Indien u geen marketinginformatie van Allego wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via:

Allego B.V.
t.n.v. Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
The Netherlands
dpo@allego.eu

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.