Project Haverleij

Snel een laadpaal aanvragen

 

In mei 2017 zijn we samen met gemeente Den Bosch en Enpuls een pilot project gestart in de woonwijk Slot Haverleij. Dit project houdt in dat de oplaad-infrastructuur geclusterd is.

Centrale en eenvoudig uit te breiden laadclusters
Op vier centrale locaties in de wijk Haverleij zijn nu laadclusters’ te vinden. Voordeel van dit clusteren is dat het straatbeeld rustiger is en de laadplekken eenvoudig te vinden zijn. De pilot start met 4 van dit soort laadclusters, hierdoor kunnen 16 elektrische auto’s gelijktijdig opladen op 4 verschillende plekken in de wijk. Omdat de gemeente nu al toestemming verleend voor 48 laadplekken en de netbeheerder een grote aansluiting oplevert, is het uitbreiden van de laadpalen eenvoudig en snel te realiseren.

Smart Charging
In dit project gaan we ook ‘Smart Charging’ aanbieden. Dat betekent dat het laadsysteem slim omgaat met uw laadbehoefte. Op dit moment komt u bijvoorbeeld thuis vanuit uw werk, koppelt uw auto aan de laadpaal, ‘swiped’ de laadpas en uw auto begint met laden op maximaal vermogen. Hetzelfde gebeurt met alle andere elektrische auto’s die in de buurt gaan laden. Meerdere auto’s die tegelijk op vol vermogen laden, vragen veel elektriciteit van het netwerk. Zonder dat u hier iets van merkt, kunnen wij door slim met die belasting om te gaan het netwerk minder belasten. Doordat het netwerk minder belast hoeft te worden besparen we extra materiaal en dus ook kosten in de aanleg. Bovendien is het ook een stuk duurzamer! 

Uit praktijkonderzoek blijkt dat 66% van de e-rijders bereid is een laadsessie uit te stellen (door bijvoorbeeld ’s nachts op te laden) om zo de netbelasting tijdens de piek te verminderen en beter gebruik te maken van duurzame energiebronnen

Heeft u ook een elektrische auto en is er een te kort aan laadpunten? 
Vraag dan nu een extra laadpaal aan voor in de wijk Haverleij!