Veelgestelde vragen

Over openbare laadpalen voor elektrische auto's

Over laden

Is de laadplek ook een parkeerplaats

De gereserveerde laadplekken bij elk laadpunt zijn bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze plekken zijn niet bedoeld voor parkeren van niet elektrische auto's. Om het laden van een elektrische auto voor een zo groot mogelijke groep E-Rijders mogelijk te maken, wordt staan zonder te laden ontmoedigd door een zogenaamd connectietarief ('zie wat kost gebruik maken van de laaddienst?').

Oneigenlijk gebruik van de laadpaal?

Oneigenlijk gebruik van de laadplek bij een openbaar laadpunt kunt u melden bij de gemeente via tel: 14 0511

Kan ik een oplaadpas bij elke laadpaal gebruiken?

De meeste oplaadpassen zijn bruikbaar bij alle laadpalen in Nederland. Er zijn zelfs laadpassen die werken op laadpalen in Belgie en/of Duitsland. Kijk bij het aangaan van een abonnement dus wel altijd goed of de pas ook daadwerkelijk bij alle laadpalen te gebruiken is waar u verwacht te komen.

Wat voor type oplaadpunten staan er in mijn gemeente?

Het standaard laadprotocol op het gebied van laden van een elektrische auto wordt gebruikt in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het gaat dan over het zogenaamde type 2, mode 3 laden. Dit laadprotocol wordt inmiddels gebruikt voor het overgrote deel van de Nederlandse oplaadpunten.

Met welke stekker kan ik laden?

U kunt laden met de zogenaamde type 2 stekker, ook wel de 'Mennekes stekker' genoemd. Type 2 betreft de standaardstekker die gekozen is, mode 3 het communicatieprotocol. De Type 2-stekker is zowel bruikbaar voor het laden met 230 als 400 Volt. Anders dan de huis-tuin-en-keukenstekker (schuko) is deze stekker bovendien geschikt voor het laden bij hogere vermogens en het mode 3-protocol.

Hoeveel oplaadpunten komen er ?

Het aantal laadpalen volgt het aantal elektrische auto’s. We zullen dus zoveel laadpalen en laadpunten plaatsen als er elektrische auto’s bijkomen, rekening houdend met de voorwaarden die er gesteld worden door de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Hoe snel kan ik laden bij de laadpalen?

Het minimum laadvermogen van de laadpaal is 3,7kW. Afhankelijk van hoe snel uw auto kan laden en de keuze die u hierin eventueel zelf maakt kan dit oplopen tot 17kW.

Hoe kan ik kiezen welke laadsnelheid ik wil?

Afhankelijk van de auto die u heeft kiest de laadpaal wat de optimale snelheid is om te laden. Hierbij wordt uitgegaan dat u gebruik wilt maken van de snelste manier van laden die de laadpaal in combinatie met uw auto toestaat. In de nabije toekomst zullen wij het mogelijk maken dat u als berijder zelf de snelheid kunt kiezen waarmee u wilt laden.

Heeft Allego ook oplaadpassen?

Nee, wij hebben geen oplaadpassen. Wij plaatsen enkel de laadpaal, waarbij de mobility service provider u een laaddienst aanbiedt. Een laadpas kunt u bij diverse partijen aanvragen. Een simpele zoekopdracht op Google levert al een grote diversiteit aan aanbieders op. Wij zijn niet verbonden aan een specifieke laadpasaanbieder en kunnen hierin dan ook geen advies uitbrengen. 

Welke laadpassen worden er op de laadpalen van Allego geaccepteerd?

Allego heeft contracten gesloten met meer dan 125 aanbieders van laadpassen in heel Europa. Werkt uw laadpas niet? Laat het ons weten via een van onze contactmogelijkheden Ook kunt u altijd afrekenen via onze Smoov app (credit card of automatische incasso).

Op www.laadpastop10.nl kunt u filteren op de laadpasaanbieders met wie Allego een contract heeft. Staat uw laadpasaanbieder hier niet tussen? Neem dan contact met uw provider en vraag of zij laden op het Allego laadnetwerk mogelijk maken.

Over het aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen wordt er getoetst op de volgende voorwaarden:

  • Uw aanvraag heeft betrekking op een laadobject in de openbare ruimte in de gemeente Tytsjerksteradiel.
  • U beschikt niet over eigen terrein om uw elektrische auto op te laden
  • Als aanvrager bent u (aantoonbaar) in bezit van een elektrische auto (lease of koop) met een volledig elektrisch bereik van minimaal 50 km bij fabrieksopgave óf 9kWh accucapaciteit.
  • Als aanvrager woont u in Tytsjerksteradiel of bent u minimaal 18 uur per week werkzaam in Tytsjerksteradiel.
  • De exacte locatie van de laadpaal hangt af van de optimale invulling van de openbare ruimte en wordt door Allego in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel vastgesteld. De uiteindelijke locatie van de laadpaal bevindt zich in ieder geval binnen een straal van 400 meter loopafstand van uw woon- of werkadres.
  • Parkeervak(ken) die ingericht zullen worden bij de openbare laadpaal zijn in principe beschikbaar voor iedereen, maar uitsluitend bedoeld voor elektrische auto’s.
  • Aanvrager is op de hoogte van en gaat akkoord met de tarieven die Allego in rekening brengt voor het gebruik maken van de openbare oplaadinfrastructuur. Zie 'Wat kost gebruik maken van de laaddienst'. voor meer informatie over de tarieven. 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag nadat ik een laadpaal aangevraagd heb?

Meer informatie over het aanvraagproces kunt u vinden op de webpagina /tytsjerksteradiel/hoe-werkt-het

Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een openbaar oplaadpunt bij mij in de buurt?

Indien u op dit moment al elektrisch rijdt of binnenkort gaat rijden, kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Binnen 400 meter van uw woning staat nog geen openbare laadpaal.
  • U bent op dit moment in het bezit van een elektrische auto of heeft de auto in bestelling. Dit kan zowel een koop of lease auto zijn.
  • U bent niet in de gelegenheid een laadpunt op eigen terrein te realiseren.

 

Heb ik nog inspraak in de exacte locatie waar de laadpaal komt te staan?

Wij doen ons best de optimale locatie voor de laadpaal te bepalen, zoveel als mogelijk rekening houdend met de locatie van de aanvrager. Wel is het zo dat het gaat om een laadpaal in de openbare ruimte, en dus zal de locatie afhangen van de optimale invulling van deze openbare ruimte.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Via de laadpalen kaart (locaties oplaadpalen in het menu) op uw gemeentepagina kunt u zien wat de status is van een specifieke locatie. Daarnaast krijgt u na het indienen van een aanvraag informatie-updates per e-mail. Mocht uw status niet duidelijk zijn of wilt u toch nog iets meer weten? Dan kunt u een e-mail versturen naar realisatie@allego.eu.

Wat betekent 'een voorgestelde locatie'

Dit betekent dat de gemeente deze locatie als mogelijke laadplek heeft aangewezen. De gemeente kijkt daarbij onder andere naar verkeersstromen en parkeerdruk. 

Kan de laadpaal niet voor mijn huis worden geplaatst?

Nee, wij plaatsen geen oplaadpaal bij mensen recht voor de deur. De laadpaal is bedoeld voor publiek gebruik, waardoor er meerdere personen gebruik mogen maken van de laadpaal. Daarnaast proberen we de oplaadpaal zo te plaatsen zodat u deze ook niet ziet staan wanneer u uit het raam kijkt.
Een uitzondering hierop is een oplaadplek voor mindervaliden.

Wie beslist er uiteindelijk over de locatie van de laadpaal?

Dat is de gemeente. Zij zijn eigenaar van de openbare ruimte en hebben het beste zicht op de invulling daarvan. Na een definitief akkoord van de gemeente over het plaatsen van de oplaadpaal, kunnen wij aan de slag om deze te gaan plaatsen.

Moet ik nog een aanvraag indienen als er al een laadpaal bij mij in de buurt (in ontwikkeling) is?

Nee dat hoeft niet, maar het is wel verstandig. Wij kunnen dan namelijk uw gegevens gebruiken om richting de gemeente aan te tonen dat er behoefte is aan extra parkeervakken of aan een extra laadpaal in uw buurt.

Over de kosten

Wat kost gebruik maken van de laaddienst?

Voor het gebruik maken van onze laadinfrastructuur wordt een tarief in rekening gebracht bij uw laaddienstverlener (de MSP waar u een contract mee heeft, met laadpas en/of App). Voor het gebruik maken van onze laadinfrastructuur wordt een tarief in rekening gebracht bij uw laaddienstverlener (de MSP waar u een contract mee heeft, met laadpas en/of App). Wilt u meer weten over de tarieven van de laadsessies, neem dan een kijkje op de site van Allego.

Wij maken u erop attent dat uw laaddienstverlener (behorend bij uw laadpas) eventueel een opslag op deze laadprijs kan berekenen. En altijd met u afrekent op basis van de afspraken die u met deze partij heeft. Voor vragen rondom de afrekening van laaddiensten kunt u contact opnemen met uw MSP. 

Wat kost het plaatsen van de laadpaal / het laadpunt?

Voor u als aanvrager zijn er geen initiële kosten voor het laten plaatsen van de laadpaal of van het laadpunt. De investering wordt gedaan door ons als Allego.